نمونه گیری در منزل


 برای انجام نمونه گیری در منزل لطفا درخواست خود را به شماره زیر واتساپ نمایید:

 

0905-463-5909

 

 در صورت نیاز و برای کسب اطلاعات بیشتر با آزمایشگاه تماس بگیرید.